Skip to Content

Självförtroende - Självkänsla - Självinsikt

Självförtroende
Definition: Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang. Självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån, eller tillfälligt höjas under exempel alkoholpåverkan. Självförtroendet kan snabbt tränas upp. Många blandar ihop begreppet med självkänsla.

I Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok (1999) återfanns följande definition av begreppet självförtroende: stark tilltro till den egna förmågan.

Självförtroende har att göra med vad man kan och gör, t.ex. att man är en duktig golfspelare.

Självkänsla
*Definition: *Självkänsla är känslan av att ha ett egenvärde,

  • oavsett vad man presterar
  • oavsett vad någon annan tycker eller säger.

Självkänsla har att göra med vad man är, med egenvärde och självuppskattning.

Självkänsla är inte bara en känsla utan innehåller en kognitiv komponent. Tankar och tänkesätt är alltså en beståndsdel. Har man en låg självkänsla kan den yttra sig i att man tänker tankar som

  • Jag duger inte.
  • Alla andra är bättre än jag.
  • Jag är värdelös.

En god självkänsla utmärks av dessa tankars motsats:

  • Jag duger precis som den jag är.
  • Som människa är jag lika bra som alla andra.
  • Jag är en värdefull person.

En god självkänsla ackompanjeras ofta av sådana känslor som stolthet, lugn, tillfredsställelse, glädje, lugn, tillförsikt samt av att man tycker om och gillar sig själv.

"Självkänsla är den insikt man har om sig själv och sitt inre liv (grad av sann självbild) och hur man förhåller sig till den kunskapen (konstruktivt eller destruktivt). Självkänsla handlar om det vi är medan självförtroende handlar om prestationer och kompetenser. Självkänsla och självförtroende är olika separata delar av vår psykologi. Med god självkänsla blir vi mer inifrånstyrda (egna behov, värderingar och övertygelser), medan självförtroende som påverkas av kritik och beröm riskerar att göra oss mer utifrånstyrda." Anders Nilsson dramatiker/regissör och föreläsare i ämnet.

Självinsikt
Definition: Att ha självinsikt betyder att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar; att vara en person som vet hur man själv fungerar, som kan ta ansvar för det och som kan se hur ens beteende påverkar omgivningen.

Självinsikt är hur väl jag känner mig själv och hur jag reagerar/agerar i situationer. En mycket bra grund för självkänslan. Det blir lättare att ha en diskussion med sig själv om varför vi gör som vi gör och se om det finns saker att ändra på eller förbättra för att göra sitt liv behagligare. Vi kan ge oss själva självkritik som stundom behövs för bra självkänsla.

God självinsikt är det man borde vilja uppnå, tillsammans med gott självförtroende OCH god självkänsla.

Boktips för att öka din självkänsla;
"Självkänsla nu!" av Mia Törnblom, ISBN 9789137127576
"Mera självkänsla!" av Mia Törnblom, ISBN 9789137129792page | by Dr. Radut