Vad värderas högst vid stora, avgörande livsbeslut??